EN
CN
Our Group
Principle Investigator
Guojie Zhang (guojiezhang@zju.edu.cn)
Ph.D
Chair Professor, Evolutionary & Organismal Biology Research Center, School of Medicine, Zhejiang University
Adjunct Professor in University of Copenhagen and Kunming Institute of Zoology

Research Interesting:
 • Behavioral and neural genomics
 • Phylogenomics and tree of life
 • Genome evolution and animal adaptation
Josefin Stiller (josefin.stiller@bio.ku.dk)
Ph.D
Assistant Professor, University of Copenhagen

Research Interesting:
 • Phylogenomics and generation of biodiversity
 • Phylogeography and historical biogeography
 • Systematics and taxonomy
Weiwei Liu (liuweiwei@mail.kiz.ac.cn)
Ph.D
Associate Professor, Kunming Institute of Zoology

Research Interesting:
 • Neurogenetics of instinct behavior
 • Functional genomics of superorganism
 • Evo-devo of animal society
Qiye Li (liqiye@genomics.cn)
Ph.D
Junior Investigator, BGI-Shenzhen

Research Interesting:
 • Behavioral and neural genomics
 • Phylogenomics and tree of life
 • Genome evolution and animal adaptation
Ruoping Zhao (zhaorp@mail.kiz.ac.cn)
Administrative Coordinator, Kunming Institute of Zoology

Obligation:
 • Assistant of daily routine
 • Projects coordinating
Jiechen Miao (miaojiechen@genomics.cn)
Administrative Coordinator, BGI-Shenzhen

Obligation:
 • Assistant of daily routine
 • Projects coordinating
Postdocs
Wanjun Chen
Yang Zhou
Hwei-yen Chen
Joel Vizueta Moraga
Qi Fang
Guo Ding
Ph.D Students
Yuan Deng
Zijun Xiong
Guangji Chen
Nianxia Xie
Ruyan Li
Xueqin Dai
Xiafang Zhang
Dashuang Zuo
Yue Shi
Master Students
Qunfei Guo
Xuemei Li
Xinyi Cheng
Wenjiang Zhong
Rongsheng Gao
Youliang Pan
Bioinformatics Technicians
Long Zhou
Pei Zhang
Xupeng Bi
Shangjin Tan
Chentao Yang
Chengran Zhou
Xiaoyu Zhan
Yuanzhen Zhu
Xueyan Xiang
Jiazheng Jin
Zhiyu Deng
Laboratory Technicians
Hailin Zhang
Panyi Li
Wei Jiang
Jie Zhao
Wei Dai
Rasmus Stenbak Larsen
Mingru Zhao
Internship
Yunrui Pan
Pengjun Ding
Shiyan Zhang
Hongliang Zhu
Dongyao Liu
Xinrui Long
Yiyang Fu
Specialist
Hao Ran (ranhao.cn@gmail.com)
Myrmecology

Daniel Bilyeli Øksnebjerg (daniel.oksnebjerg@sund.ku.dk)
B10K sample collection coordinator

© Copyright 2019 by Centre for Biodiversity Genomics, All Rights Reserved